Diensten

Wij zijn een ontwerpbureau en bieden onze diensten aan klanten aan om digitale producten te ontwerpen. Daarbij zijn de gebruikers altijd het uitgangspunt. 

ico_aanpak_standard-1

Digital design

Hoe kunnen we u helpen uw digitale producten te (her)ontwerpen, met behulp van user experience design, user interface design en visual design? 

Lees meer
ico_aanpak_agile-1

User research

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de betrokkenheid van “echte” gebruikers leidt tot betere producten, zowel voorafgaand aan een project, tijdens een project én na livegang?

Lees meer

ico_aanpak_design_sprint-1

Service design

Uw digitale product maakt onderdeel uit van een dienst aan uw klanten, partners of andere doelgroep. Hoe kunnen we u helpen om scherp te krijgen hoe de hele dienst eruit moet zien, om vervolgens ook inzicht te krijgen in de eisen aan de achterliggende processen en systemen? 

ico_aanpak_5-3-1-1

Design sprint

Hoe helpen we u een design sprint uit te voeren, om in 1 week ideeën op te doen en uit te werken in een prototype, én te testen bij een gebruikersgroep? 

Lees meer

ico_aanpak_1-10-100

Design system

Hoe zetten we samen met u een design system op om de consistentie van uw digitale producten (en daarmee de experience) te verbeteren en om de time-to-market van uw producten wezenlijk te versnellen?

ico_aanpak_1-10-100

Design management

In welke volwassenheidsfase bevindt uw organisatie zich als het gaat om digital design, naar welke fase wilt u doorgroeien en hoe kunnen wij daarbij helpen?

ico_aanpak_1-10-100

Overige vragen

Wij zijn een ontwerpbureau dat zich bezighoudt met het verbeteren van digitale dienstverlening van de overheid. Uiteraard beperkt zich dat niet tot bovenstaande diensten. Waar ontwerp nodig is zijn wij te vinden. En daarbij stellen we de burger centraal.